A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público denuncia os recortes cunha parodia sobre o inicio do cursoA Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público realizou hoxe una parodia sobre a situación que se vai dar nas aulas galegas con motivo do inicio do curso escolar, con máis alumnado nas aulas e menos profesorado nos centros. O acto coincide co arranque do curso en Secundaria, con perto de 1.000 profesores menos.

A falta de profesorado foi unha das cuestións que os membros da Plataforma puxeron en evidencia coa representación teatral humorística pero tamén se fixo referencia a outras cuestións como á masificación das aulas, a falta de especialistas ou o apoio da Xunta a centros privados concertados relixiosos ou mesmo que segregan alumnado por razóns de xénero mentres se recortan os medios para o ensino público.

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público esixiu que a Consellaría de Educación rectifique e que cese nos seus ataques ao ensino público, ataques que se concretan, entre outros, nos seguintes recortes:
 • Incremento das rateos e masificación das aulas.
 • Agrupamento, nunha mesma aula, de alumnado de diferentes idades, cursos e niveis.
 • Supresión de 132 unidades, 12 centros e 199 postos de traballo de Educación Infantil e Primaria.
 • Imposición dunha xornada lectiva semanal mínima para o profesorado de 25 horas en Primaria e 20 en Secundaria, o que vai ter como consecuencia que o profesorado terá que impartir materias das que non é especialista para completar horario.
 • Non substitución  do profesorado de baixa até que transcorran 10 días lectivos, é dicir, dúas semanas, o que supón conculcar o dereito á educación do alumnado e alterar o plan de traballo dos centros.
 • Carencia de postos de Formación Profesional que impiden o acceso dun número importante de alumnado aos estudos de Formación Profesional, o que prexudica gravemente as persoas que, precisamente nun momento de crise económica, buscan unha mellor e máis actualizada formación, entre elas moitas persoas paradas.
 • Redución do profesorado nos centros o que comporta o abandono da atención á diversidade e ao alumnado con necesidades educativas especiais.
 • Ampliación a 30 alumnos ou alumnas por aula nos programas de cualificación profesional inicial. Incremento das taxas universitarias, con subas que poden superar o 50% o que xa tivo como consecuencia o abandono de moitos mozos e mozas dos estudos que estaban ao realizar, pois tamén se endureceron as condicións para ao acceso a bolsas de estudos. Insuficiente oferta de prazas de comedores escolares e incremento do gasto escolar das familias.

Podedes ver outros fragmentos da parodia nas seguintes ligazóns:
http://www.youtube.com/watch?v=c7hFJfLc9ZI&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=kRGaCueSGuA&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=cVqwtVPO5WQ&feature=youtube_gdata_player

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público suspende ao Conselleiro de Educación


Aconsella ao seu titor, Alberte Núñez Feijoo, que o retire do sistema educativo  pola súa incompetencia e desprezo do ensino público 
Representantes da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público entregaron hoxe o “boletín” coas cualificacións de avaliación final ao Conselleiro de Educación. As notas recollen que Jesús Vázquez Abad amosou un profundo e permanente desinterese ao longo de todo o curso escolar. A Plataforma aconsella ao seu titor, Alberte Núñez Feijoo, que o retire do sistema educativo por ser refractario a todo o que debe significar un sistema público e galego.  
Despois da entrega no Rexistro Xeral da Xunta, Xoán Costa, en representación da Plataforma, explicou que con este acto simbólico “queremos facerlle chegar ao propio conselleiro e á opinión pública o absoluto fracaso da súa política educativa”.  Costa pediulle que se retire dada a súa “contrastada ineficacia” e que desista da súa intención de aplicar o RD Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo.
En resposta ás preguntas dos xornalistas, Anxo Louzao, outro dos membros da Plataforma, preveu un  inicio de curso conflitivo e denunciou o escurantismo co que está actuando a Consellaría de Educación que sen negociar, como é preceptivo nas Xuntas de Persoal, “ten a intención firme” de eliminar moitas unidades e centros educativos, promover agrupamentos e reducir os cadros de persoal de Secundaria -nalgún caso nun 10%- o que se traducirá nunha drástica redución de  profesorado. Louzao dixo que poderían desaparecer máis de 200 unidades, que o profesorado terá que impartir materias afíns -das que non é especialista- e que se van superar as rateos “xa que a administración non está disposta a facer desdobres nos casos nos que se supere en 2 ou 3 o límite de alumnas/os agrupadas/os.
O boletín de cualificacións recolle que o alumno ten que mudar a súa actitude, de xeito que os criterios que primen, á hora de ordenar o ensino público, sexan pedagóxicos e non económicos. “O ensino é un dereito e, polo tanto, non pode estar suxeito a criterios economicistas, como os aplicados pola Consellaría de Educación coa finalidade fundamental de reducir profesorado”, lémbralle o “equipo docente” ao Conselleiro. 
Nas observacións lémbrase tamén que como servizo público esencial, a Administración ten o deber de garantir o ensino dentro dunhas condicións de igualdade de acceso que, a día de hoxe, non están aseguradas, polas medidas adoptadas. Entre esas medidas están as de manter no curso 2011-2012 unha rateo excesiva, por agrupar alumnado de diferentes niveis, cursos e ciclos, non cubrir as baixas de profesorado durante os quince primeiros días, incrementar o horario lectivo do profesorado en Primaria e Secundaria, reducindo o tempo dedicado a outra funcións necesarias e retrasar a implantación de ciclos ata o ano 2015. 
Na avaliación do conselleiro tamén se tivo en conta que non deu garantías de manter dúas modalidades de Bacharelato en cada centro, de que non se van incrementar as taxas universitarias, que non adoptou ningún tipo de medida para facer fronte ao fracaso escolar, para ofrecer uns servizos complementarios, a gratuidade dos libros de texto e desatender as actividades extraescolares, a presenza do galego nas aulas e, en definitiva, reducir os investimentos no ensino  público.
Por todo isto, a Plataforma Galega en Defensa Ensino Público conclúe que “Jesús Vázquez debe abandonar o seu posto pola súa manifesta incompetencia e desprezo ao ensino público e reivindica a non aplicación do RD 14/2012, porque supón un grave deterioro do ensino público, que é o único garante dunha educación que aspire a eliminar as desigualdades que persisten na sociedade”. 

Milleiros de persoas maniféstanse en Compostela en defensa do ensino e da sanidade públicos

Milleiros de persoas acudiron a Santiago este 3 de xuño para mobilizarse en defensa do ensino e da sanidade públicos. Ao remate, na praza da Quintana, Uxía Senlle e María Xosé Silvar, Sés, puxeron a música, xunto con Patricia Vázquez e Xurxo Souto, que foron os encargados de levar o acto de clausura. O representante da Federación de ANPAS de Ferrol, Javier Sánchez, no nome da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e Manuel Martín, portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública deron lectura aos manifestos.


A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público inicia o luns 14 en Santiago os peches rotativos en contra dos recortes no ensino público


A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público comeza en Santiago, o próximo luns 14 de maio, una serie de peches rotativos en centros educativos para manifestar o rexeitamento da comunidade educativa ao RD Lei 14/2012, publicado polo Goberno do Estado, esixir da Consellaría de Educación que non aplique en Galiza ningún dos recortes que contén e que o recorra por invadir as competencias que en materia educativa ten a Xunta de Galiza. Os peches terán continuidade en toda Galiza nas seguintes datas e lugares:
Santiago (14 de Maio), Ferrol (15 de Maio),Verín (18 de Maio),Vigo (21 de Maio), A Coruña (22 de Maio), Pontevedra (23 de Maio), Lugo (24 de Maio), Burela (25 de Maio), O Morrazo (29 de Maio), A Guarda (30 de Maio), Carballo (31 de Maio), Ourense (1 de Xuño)
Para a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, os recortes propostos, de levárense a cabo, suporán:
Incrementar as ratios a 30 alumnos/as en Infantil e Primaria, 36 en Secundaria e 42 en Bacharelato. Esta medida provocará a masificación das aulas, impedirá unha atención personalizado do alumnado e atender as necesidades educativas específicas, e suporá menor calidade do ensino e maior fracaso escolar.
Impor unha xornada lectiva semanal mínima para o profesorado de 25 horas en Primaria e 20 en Secundaria. Isto traducirase, entre outras consecuencias, en que o profesorado terá que impartir materias das que non é especialista, completar horario noutros centros, incrementando as itinerancias, e dificultará a realización doutras funcións necesarias para o funcionamento do centro e para a mellora da calidade do ensino.
Non substituír o profesorado de baixa. Será un prexuízo para o centro e para o alumnado que as baixas non se cubran até que pasen catorce días (dez días lectivos). Os centros verán alterado o seu plan de traballo cada vez que se produza unha baixa e o alumnado terá que ser atendido por profesorado de diferentes especialidades á do substituído/a, conculcando o dereito á educación do propio alumnado.
Eliminar o requisito de ofertar dúas modalidades de bacharelato. Isto ten graves consecuencias na formación do alumando que deberá desprazarse cando non conte na súa localidade coa modalidade de bacharelato que quere cursar. Esta medida afasta os servizos dos ámbitos non urbanos, detraendo aínda máis poboación ao rural, e reduce o acceso ao ensino superior, pois non todo o alumnado estará en condicións de custearse os desprazamentos, o que incrementará o abandono escolar e dificultará que cursen os estudos desexados.
Adiar a implantación de ciclos de formación profesional. O atraso da posta en marcha destes ciclos prexudica gravemente as persoas que, precisamente nun momento de crise económica, buscan unha mellor e máis actualizada formación, entre elas moitas persoas paradas.
Incrementar as taxas universitarias. Trátase dunha suba desorbitada, que pode superar o 50% e que se fixará en función do custo das titulacións. Isto achegará o prezo das matrículas ao que hai nas universidades privadas e impedirá que as universidades públicas continúen a cumprir o papel de inclusión e igualdade social.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público rexeita estes recortes, denuncia que con eles se ataca gravemente o ensino público e a súa calidade, así como o dereito de igualdade de oportunidades do alumnado, que aumentará o fracaso escolar e despedirá máis de 2000 profesores/as. Por todo isto, esixe que o Goberno galego actúe como tal e non se someta a decisións que van en contra do ensino galego, que se negue, rotunda e publicamente, a aplicar calquera das medidas contidas no RD Lei 14/2012 e que presente recurso por invasión de competencias.
Santiago 11 de maio de 2012

Máis de dúas mil persoas participan nas concentracións en contra dos recortes convocados pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público


Santiago, Ferrol, Ourense, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Lugo, A Guarda, Verín, Vilagarcía, Foz, Ribeira e Barco de Valdeorras acolleron as mobilizacións da comunidade educativa
Con consignas como “Fagámonos fortes contra os recortes” ou “a educación non é negocio, é inversión”,  máis de 2.000 persoas quixeron sumarse hoxe ás trece concentracións comarcais convocadas pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público para demandar o cese dos recortes no ensino público galego. Pais e nais, alumnado e docentes esixíronlle á  Xunta de Galiza que non aplique as medidas  aprobadas polo Goberno do Estado e que recorra o  Real Decreto-Lei 14/2012 por invadir as súas competencias en materia educativa.
Coas concentracións -que se fixeron en Santiago, Ferrol, Ourense, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Lugo, A Guarda, Verín, Vilagarcía, Foz, Ribeira e no Barco de Valdeorras- a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público quere denunciar que o ensino público xa está padecendo os recortes aplicados nos últimos cursos e que estas medidas o que buscan é  reducir o profesorado dos centros (despedindo miles de docentes), incrementar o número de alumnado por aula (masificando as aulas), reagrupar alumnado de diferentes niveis educativos nunha mesma aula e reducir a oferta educativa. “Todas estas medidas dificultan o acceso á educación das clases sociais máis desfavorecidas, van contra a calidade do ensino e significan maior fracaso escolar”, recolle o Manifesto da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. 
Co ánimo de frear os continuos ataques ao ensino público, a Plataforma  Galega en Defensa do Ensino Público apoia a folga convocada polos estudantes para o próximo xoves 10 de maio e fai un chamamento a participar ese mesmo día nas manifestacións convocadas ás 12:00 horas en Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra, Burela, Verín e Vilagarcía. Así mesmo o 14 de maio iniciará peches rotativos nos centros educativos e o 3 de xuño esta prevista unha manifestación en defensa da sanidade e do ensino público. A Plataforma tamén lle solicitou aos Consellos Escolares e Claustros a que aproben resolucións de apoio ao ensino público.
A Plataforma  Galega en Defensa do Ensino Público Galego, constituída en autoconvocatoria o pasado 25 de abril, está integrada por representantes da  comunidade educativa galega, pais e nais, profesorado e alumnado, a través de diferentes entidades (organización sindicais do ensino, ANPAS, movementos de renovación pedagóxica, organización estudantís, partidos políticos …) e permanece aberta a novas adhesións individuais e colectivas que poden formalizarse no enderezo electrónico http://plataformagalegadefensaensinopublico.blogspot.com.es/
Compostela, Venres 11 Maio 2012

Presentación Pública da Plataforma


Preséntase a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público con representantes de pais e nais, alumnado e profesorado e anuncia mobilizacións en contra dos recortes

Ten previsto realizar concentracións comarcais o 8 de maio, peches rotatorios e unha manifestación nacional o 3 de xuño, entre outras accións
Hoxe, 27 de abril, presentouse en Santiago a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, constituída o pasado día 25 con representantes da  comunidade educativa galega, pais e nais, profesorado e alumnado, a través de diferentes entidades (organización sindicais do ensino, ANPAS, movementos de renovación pedagóxica, organización estudantís, partidos políticos …) co obxectivo de manifestar o rexeitamento da comunidade educativa galega ao Real Decreto-Lei 14/2012, publicado polo goberno do Estado,  esixir da Consellaría de Educación que non aplique en Galiza ningún dos recortes contidos no RD Lei e que o recorra por invadir as competencias  que en materia educativa ten a Xunta  de Galiza. 
Na rolda de prensa celebrada hoxe estaban presentes Xoán Costa, da AS-PG, Daniel Candán, dos Comités de Estudantes, Carme Adán, do BNG, Anxo Louzao, da CIG-Ensino, Fernando Lacazi, da Federación de ANPAS de Compestela, Javier Sánchez, das ANPAS de Ferrolterra, Iria Aboi, de Galiza Nova e Anxo Teixeiro, da Liga Estudiantil. Tamén amosaron a súa adhesión ANPAS do Baixo Miño. Os representantes das organizacións, presentes na rolda de prensa, fixeron público o manifesto da  Plataforma e explicaron que permanece aberta á incorporación de todas as entidades que teñen que ver co ensino público e queiran sumarse. 
Como primeiras accións xa se acordaron a celebración de concentracións comarcais simultáneas o 8 de maio, ás 19:00 horas, instar aos consellos escolares e aos claustros de profesores a aprobar resolucións de apoio ao ensino público, solicitar entrevistas cos grupos parlamentares, apoiar a folga convocada polas organizacións estudantís na Universidade, o día 10 de maio, realizar peches rotatorios en todas as comarcas, que comezarían o día 14 de maio, e confluír xunto coa Plataforma en Defensa da Sanidade nunha manifestación nacional, o día 3 de xuño.

Manifesto da Plataforma Galega de Defensa do Ensino Público

A comunidade educativa galega a través de diferentes entidades (organizacións sindicais, ANPAS, movementos de renovación pedagóxica, organizacións estudantís  partidos políticos...) constituíu unha Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público para manifestar o noso rexeitamento ao Real Decreto-Lei 14/2012, publicado polo goberno do Estado,  esixir da Consellaría de Educación que non   aplique en Galiza  ningún dos recortes contidos no RD Lei e que o recorra  por invadir as competencias  que en materia educativa ten a Xunta  de Galiza. 
A Educación é un dereito, un dereito de todas e todos, que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posíbeis. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O ensino non é unha mercadoría. Nunca pode ser medido con criterios de rendibilidade económica. A súa oferta e calidade debe estar garantida para todas e para todos, independentemente da procedencia socioeconómica ou xeográfica de cadaquén, aplicando as medidas compensatorias necesarias para  garantir a igualdade de oportunidades. Por iso mesmo, nun momento de crise económica é cando cómpre fortalecer os servizos públicos e manter as dotacións necesarias para que non perdan calidade e para que o conxunto da cidadanía, esa que está a sufrir a crise, non se vexa privada dos seus dereitos.
Mais iso non é o que sucede hoxe. O actual goberno galego veu aplicando sucesivos recortes ao ensino público e reduciu en 425 millóns os orzamentos en relación aos do ano 2009, o que provocou a perda de máis de 2000 docentes e a conseguinte falta de dotación necesaria para facer fronte á atención á diversidade, ao reforzo educativo e ás necesidades educativas especiais, é dicir, a todas as necesidades que ten o sistema educativo galego. Xunto a isto, a Administración galega eliminou a gratuidade dos libros de texto e non cobre as baixas do profesorado inferiores a quince días. Gastáronse millóns de euros en tirar con libros por estaren en galego e en facer propaganda da eliminación da gratuidade dos libros, mentres se mantiñan e se incrementaban as axudas aos centros privados concertados, mesmo cando segregan o alumnado por sexo. 
A sociedade galega non merece que o ensino, medio onde deben medrar e formarse as xeracións do futuro, sexa tido en tan pouca consideración polo goberno galego. Co pretexto da crise, golpéase, de maneira grave, o ensino público, pondo en cuestión o dereito á educación da das clases populares.  Por iso, pedímoslle que rectifique e que, como primeira medida, se posicione en contra dos recortes que agora nos quere aplicar o goberno do Estado. 
As medidas que se propoñen buscan reducir o profesorado dos centros (despedindo miles de docentes), incrementar o número de alumnado por aula (masificando as aulas), reagrupar alumnado de diferentes niveis educativos nunha mesma aula e reducir a oferta educativa. Todas estas medidas dificultan o acceso á educación das clases sociais máis desfavorecidas, van contra a calidade do ensino e significan maior fracaso escolar.
Os recortes propostos,  de levárense a cabo, suporán: 
 • Incrementar as ratios a 30 alumnos/as en Infantil e Primaria, 36 en Secundaria e 42 en Bacharelato. Esta medida provocará a masificación das aulas, impedirá unha atención personalizado do alumnado e atender as necesidades educativas específicas, e suporá  menor calidade do ensino e maior  fracaso escolar.
 • Impor unha xornada lectiva semanal mínima para o profesorado  de 25 horas en Primaria e 20 en Secundaria. Isto traducirase, entre outras consecuencias, en que o profesorado terá que impartir materias das que non é especialista, completar horario noutros centros,  incrementando as itinerancias, e dificultará a realización doutras funcións necesarias para o funcionamento do centro e para a mellora da calidade do ensino.
 • Non substituír o profesorado de baixa. Será un prexuízo para o centro e para o alumnado que as baixas non se cubran até que pasen catorce días (dez días lectivos). Os centros verán alterado o seu plan de traballo cada vez que se produza unha baixa e o alumnado terá que ser atendido por profesorado de diferentes especialidades á do substituído/a, conculcando o dereito á educación do propio alumnado.
 • Eliminar o requisito de ofertar dúas modalidades de bacharelato. Isto ten graves consecuencias na formación do alumando que deberá desprazarse cando non conte na súa localidade coa modalidade de bacharelato que quere cursar. Esta medida afasta os servizos dos ámbitos non urbanos, detraendo aínda máis poboación ao rural, e reduce o acceso ao ensino superior, pois non todo o alumnado estará en condicións de custearse os desprazamentos, o que incrementará o abandono escolar e dificultará que cursen os estudos desexados.
 • Adiar a implantación de ciclos de formación profesional. O atraso da posta en marcha destes ciclos prexudica gravemente as persoas que, precisamente nun momento de crise económica, buscan unha mellor e máis actualizada formación, entre elas moitas persoas paradas. 
 • Incrementar as taxas universitarias. Trátase dunha suba desorbitada, que pode superar o 50% e que se fixará en función do custo das titulacións. Isto achegará o prezo das matrículas ao que hai nas universidades privadas e impedirá que as universidades públicas continúen a cumprir o papel de inclusión e igualdade social.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público rexeita estes recortes, denuncia que con eles se ataca gravemente o ensino público e a súa calidade, así como o dereito de igualdade de oportunidades do alumnado, que aumentará o fracaso escolar e despedirá máis de 2000 profesores/as.  Por todo isto, esiximos que o goberno galego actúe como tal e non se someta a decisións que van en contra do ensino galego, que se negue, rotunda e publicamente, a aplicar calquera das medidas nel contidas e que presente recurso contra o RD Lei 14/2012 por invasión de competencias.